Наказ МВС України Про Затвердження Порядку розгляду звернень щодо продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянстваМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

23.08.2011 N 601

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2011 р.
за N 1112/19850


Про затвердження Порядку
розгляду звернень щодо продовження терміну
перебування в Україні іноземців
та осіб без громадянства


Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України
від 29.12.95 N 1074 ( 1074-95-п ) "Про Правила в'їзду іноземців та
осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного
проїзду через її територію" (зі змінами) та від 01.06.2011 N 567
( 567-2011-п ) "Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду
в Україну і транзитного проїзду через її територію" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок розгляду звернень щодо продовження
терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства,
що додається.

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
організувати вивчення цього наказу особовим складом органів та
підрозділів внутрішніх справ і забезпечити неухильне дотримання
його вимог.

3. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб МВС України (Мамонов Є.В.) у
п'ятиденний строк після підписання цього наказу забезпечити його
подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС
від 01.12.2003 N 1456 ( z1180-03 ) "Про затвердження Інструкції
про порядок продовження терміну перебування в Україні іноземців та
осіб без громадянства", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 18.12.2003 за N 1180/8501.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Ворону Д.М.

6. Цей наказ надіслати за належністю.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Міністр
генерал-лейтенант міліції А.В.Могильов

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної
прикордонної служби України П.А.Шишолін

Перший заступник
Голови Служби безпеки України В.Хімей

Т.в.о. Міністра
закордонних справ України Р.М.Демченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
23.08.2011 N 601

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2011 р.
за N 1112/19850


ПОРЯДОК
розгляду звернень щодо продовження терміну
перебування в Україні іноземців
та осіб без громадянства


I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру приймання та розгляду
звернень щодо продовження терміну перебування в Україні іноземців
та осіб без громадянства, які не зазначені в пунктах 20 і 21
Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду через її територію,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95
N 1074 ( 1074-95-п ) (далі - Правила перебування іноземців та осіб
без громадянства), та приймаючої їх сторони, а також прийняття за
цими зверненнями рішень.

1.2. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів
України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"
( 3929-12 ), "Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні" ( 1382-15 ), Указу Президента України від
15.06.2001 N 435 ( 435/2001 ) "Про додаткові заходи щодо
реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір
місця проживання", постанов Кабінету Міністрів України
від 29.12.95 N 1074 ( 1074-95-п ) "Про Правила в'їзду іноземців та
осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного
проїзду через її територію" та від 01.06.2011 N 567 ( 567-2011-п )
"Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і
транзитного проїзду через її територію".

1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні:
віза - етикетка (відмітка чи позначка) у паспортному
документі, що оформлена уповноваженим органом та є дозволом на
в'їзд іноземця та особи без громадянства в Україну на зазначений у
ній строк або транзитний проїзд через її територію протягом
відповідного строку;
незаконний (нелегальний) мігрант - іноземець або особа без
громадянства, які незаконно перетнули державний кордон будь-яким
способом (поза пунктами пропуску через державний кордон або в
пунктах пропуску через державний кордон, але з уникненням
прикордонного контролю) і не звернулися без зволікання до
відповідного органу міграційної служби із заявою про визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а також
іноземець або особа без громадянства, які законно прибули в
Україну, але після закінчення визначеного їм терміну перебування
втратили підстави для подальшого перебування і ухиляються від
виїзду з України;
паспортний документ - документ, що підтверджує громадянство
іноземця, посвідчує його особу чи особу без громадянства, виданий
уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією
ООН, дає право на виїзд за кордон і визнаний Україною;
приймаюча сторона - зареєстровані в установленому порядку
українські, спільні чи іноземні підприємства, установи та
організації, а також фізичні особи (громадяни України, іноземці),
які постійно проживають або тимчасово перебувають на території
України у зв'язку з навчанням, стажуванням, роботою тощо і
запрошують чи приймають іноземців та осіб без громадянства;
продовження терміну перебування - це продовження терміну дії
реєстрації шляхом проставлення в паспортний документ відповідного
штампа, який скріплюється реєстраційною печаткою, та занесення
відомостей про іноземця чи особу без громадянства та їхніх
паспортних даних до відповідного обліку, якщо інше не передбачено
міжнародними угодами. У разі якщо міжнародними угодами передбачено
порядок в'їзду в Україну іноземців за паспортними документами,
призначеними для внутрішнього використання, на їх прохання
продовження їм терміну перебування оформляється шляхом виписки
вкладного талона до паспортного документа;
реєстрація - проставлення в пункті пропуску через державний
кордон посадовою особою Державної прикордонної служби України
(далі - Держприкордонслужба) в паспортному документі відмітки
"В'їзд" ("Виїзд"), занесення відомостей про іноземця чи особу без
громадянства та їхніх паспортних даних до відповідного реєстру та
заповнення імміграційної картки у випадках та порядку,
встановленому наказом Адміністрації Державної прикордонної служби
України від 02.08.2010 N 583 ( z0702-10 ) "Про визначення
випадків заповнення імміграційної картки іноземця, особи без
громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
18.08.2010 за N 702/17997. Реєстрація проводиться на період
короткотермінового перебування - для іноземців та осіб без
громадянства з держав з візовим порядком в'їзду на період дії
візи, але не більше як 90 днів протягом 180 днів з дати першого
в'їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами; для
іноземців та осіб без громадянства з держав з безвізовим порядком
в'їзду - на термін не більше як 90 днів протягом 180 днів з дати
першого в'їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними
угодами.

II. Розгляд звернень щодо продовження
терміну перебування в Україні

2.1. Для продовження терміну перебування письмові звернення
іноземців чи осіб без громадянства та приймаючої їх сторони не
раніше ніж за десять та не пізніше ніж за три робочі дні до
закінчення терміну дії реєстрації подаються за місцем проживання
цих осіб до територіальних органів чи підрозділів Державного
департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України (далі - Департамент).

2.2. Продовження терміну перебування в Україні іноземців та
осіб без громадянства, які прибули за транзитною візою,
здійснюється в разі вимушеної зупинки на території України у
зв'язку з надзвичайними обставинами на період, необхідний для
усунення таких обставин, за наявності документа, який підтверджує
причину і тривалість затримки, відповідно до пункту 14 Правил
перебування іноземців та осіб без громадянства ( 1074-95-п ).
До транзитних віз прирівнюються візи типів ТР-1, ТР-2,
оформлені до 11.09.2011, до закінчення терміну їх дії.

2.3. Продовження терміну перебування іноземців та осіб без
громадянства, які прибули за короткостроковою візою, а також з
держав з безвізовим порядком в'їзду (Азербайджанська Республіка,
Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Грузія, Республіка
Молдова, Російська Федерація, Республіка Узбекистан), здійснюється
за наявності обґрунтованих підстав для подальшого перебування на
території України.
До короткострокових віз прирівнюються візи типів С-2, С-3, Б,
Л, М, Н, Р, Г, К, Т, П-1, ОП, П-2, оформлені до 11.09.2011, до
закінчення терміну їх дії.

2.4. Продовження терміну перебування іноземців та осіб без
громадянства, які прибули за довгостроковою візою, здійснюється,
якщо протягом терміну дії візи з поважних причин не було оформлено
документи, що дають право на перебування або проживання в Україні
на строк, що перевищує 90 днів, у разі надання підтверджувальних
документів.
До довгострокових віз прирівнюються візи типів О, ІМ-1, ІМ-2,
ІМ-3, Ф, оформлені до 11.09.2011, до закінчення терміну їх дії.

2.5. Для продовження терміну перебування іноземців та осіб
без громадянства подаються такі документи:
2.5.1. У разі якщо приймаючою стороною є фізична особа:
заява приймаючої сторони - фізичної особи про продовження
терміну перебування в Україні іноземцю чи особі без громадянства
(за формою згідно з додатком 1), у якій зазначаються обґрунтовані
підстави для продовження терміну перебування, що подається
особисто фізичною особою. Заява приймаючої сторони - фізичної
особи про продовження терміну перебування в Україні іноземцю чи
особі без громадянства не подається у разі продовження терміну
перебування в Україні іноземців чи осіб без громадянства, які
мають статус закордонного українця та власне житло в Україні, а
також їх подружжя та дітей у разі спільного в'їзду і перебування;
заява про продовження терміну перебування в Україні (за
формою згідно з додатком 2), яка подається іноземцем чи особою без
громадянства особисто або приймаючою фізичною особою;
паспортний документ іноземця чи особи без громадянства і
копії сторінок з особистими даними та сторінок з візою (за
наявності) і відміткою про реєстрацію та/або копію імміграційної
картки (за наявності);
переклад сторінок паспортного документа з особистими даними
іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства,
українською мовою, засвідчений у встановленому законодавством
порядку;
паспортний документ приймаючої сторони - фізичної особи
(після пред'явлення повертається) та його копія, засвідчена
підписом власника;
копія посвідки на постійне чи тимчасове проживання або іншого
документа, що підтверджує законність перебування на території
України (якщо приймаючою стороною є іноземець чи особа без
громадянства), засвідчена підписом власника;
документ про право власності (свідоцтво про державну
реєстрацію права власності) на житло, яке надається іноземцю чи
особі без громадянства для подальшого перебування (після
пред'явлення повертається), та його копія. У разі якщо житло не
належить приймаючій стороні, заява приймаючої сторони - фізичної
особи про продовження терміну перебування в Україні іноземцю чи
особі без громадянства погоджується з власником (співвласниками)
чи уповноваженою ним (ними) особою, згода якого (яких)
підтверджується особисто або шляхом подання заяви, засвідченої у
встановленому законодавством порядку. Якщо житло перебуває у
державній або комунальній власності, замість документа про право
власності подається довідка, видана житловим органом, про всіх
повнолітніх осіб, зареєстрованих за вказаною адресою, та їх
письмова згода на перебування за вказаною адресою іноземця чи
особи без громадянства, що підтверджується цими особами особисто
або шляхом подання заяви, засвідченої у встановленому
законодавством порядку;
4 фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром
3,5 х 4,5 см;
квитанція про сплату державного мита за продовження терміну
перебування.
2.5.2. У разі якщо приймаючою стороною є юридична особа:
клопотання приймаючої сторони - юридичної особи про
продовження терміну перебування в Україні іноземцю чи особі без
громадянства (за формою згідно з додатком 3), у якому зазначаються
обґрунтовані підстави для продовження терміну перебування, що
подається керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;
заява про продовження терміну перебування в Україні, яка
подається іноземцем чи особою без громадянства особисто або
приймаючою фізичною особою;
паспортний документ іноземця чи особи без громадянства та
копії сторінок з особистими даними та сторінок з візою (за
наявності) та відміткою про реєстрацію та/або копію імміграційної
картки (за наявності);
переклад сторінок паспортного документа з особистими даними
іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства,
українською мовою, засвідчений у встановленому законодавством
порядку;
паспортний документ керівника юридичної особи та/або
уповноваженої ним особи (після приймання документів повертається)
та його копія, засвідчена підписом власника;
копія витягу з Єдиного державного реєстру, засвідчена в
установленому законодавством порядку;
копія розпорядчого документа (наказу, витягу з протоколу,
доручення тощо) про призначення працівників, які відповідають за
оформлення документів іноземцям та особам без громадянства,
засвідчена в установленому законодавством порядку;
документ про право власності (свідоцтво про державну
реєстрацію права власності) юридичної особи на житло, яке
надається іноземцю чи особі без громадянства для подальшого
перебування (після пред'явлення повертається), та його копія. У
разі якщо житло не належить приймаючій стороні, клопотання
приймаючої сторони - юридичної особи про продовження терміну
перебування в Україні іноземцю чи особі без громадянства
погоджується з власником (співвласниками) житла чи уповноваженою
ним (ними) особою, згода якого (яких) підтверджується особисто або
шляхом подання заяви, засвідченої у встановленому порядку;
4 фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром
3,5 х 4,5 см;
квитанція про сплату державного мита за продовження терміну
перебування.

2.6. У разі подання заяви про продовження терміну перебування
в Україні іноземцем, який є громадянином держави, зазначеної у
додатку 5 до Правил перебування іноземців та осіб без громадянства
( 1074-95-п ), працівник територіального органу чи підрозділу
Департаменту вимагає особистої присутності іноземця при розгляді
його заяви, а також витребує документи, що підтверджують наявність
підстав та відсутність перешкод для подальшого перебування в
Україні:
копію документа, що став підставою для оформлення візи (крім
іноземців з держав з безвізовим порядком в'їзду);
підтвердження наявності в іноземця чи особи без громадянства
коштів для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням в Україні,
або підтвердження заявлених у зверненні приймаючої сторони
гарантій.

2.7. Термін перебування продовжується на весь період
існування підстав, зазначених у заяві, але при цьому час
перебування в Україні іноземця чи особи без громадянства не
повинен перевищувати 180 днів з дати останнього в'їзду.
Питання щодо продовження терміну перебування понад зазначений
строк розглядається органом, указаним у підпункті 2.9.1 пункту 2.9
цього розділу, щодо всіх іноземців та осіб без громадянства, які
перебувають на території України, а також органом, указаним у
підпункті 2.9.2 пункту 2.9 цього розділу, щодо іноземців та осіб
без громадянства, які:
навчаються в навчальних закладах України;
подали заяву про отримання дозволу на імміграцію;
мають статус закордонного українця, а також їх подружжя та
діти у разі спільного в'їзду та перебування на території України;
мають родинні відносини з громадянином України або іноземцем
чи особою без громадянства, що має посвідку на тимчасове або
постійне проживання;
указані в пункті 4.2 розділу IV цього Порядку.

2.8. При прийнятті рішення кінцева дата продовженого терміну
перебування не повинна перевищувати терміну, меншого на один
місяць від терміну дії паспортного документа, крім випадків, коли
таке продовження здійснюється на термін, фактично потрібний для
виїзду іноземця чи особи без громадянства за межі України. У разі
необхідності виїзду безпосередньо на батьківщину за паспортним
документом, термін дії якого закінчився і продовження якого з
об'єктивних причин своєчасно зробити неможливо, інформація про це
надсилається до відповідного (відповідних) органів охорони
державного кордону.

2.9. Рішення щодо продовження терміну перебування іноземців
та осіб без громадянства приймають:
2.9.1. Директор (або його заступники) Департаменту - стосовно
всіх іноземців та осіб без громадянства незалежно від
установленого режиму взаємних поїздок громадян, терміну
перебування в Україні, мети поїздки та місця їх проживання в
Україні.
2.9.2. Начальники (або їх заступники) територіальних органів
Департаменту в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі - стосовно іноземців та осіб без громадянства, які
перебувають на території адміністративного обслуговування, з
урахуванням вимог пункту 2.7 цього розділу.
2.9.3. Начальники (або їх заступники) територіальних
підрозділів Департаменту в міських, районних та районних у містах
відділах органів внутрішніх справ - стосовно іноземців та осіб без
громадянства, які перебувають на території адміністративного
обслуговування з приватною метою, з урахуванням вимог пункту 2.7
цього розділу.

III. Порядок оформлення продовження
терміну перебування

3.1. Прийняті до розгляду заяви обліковуються в окремому
журналі обліку звернень щодо продовження терміну перебування в
Україні іноземців та осіб без громадянства (за формою згідно з
додатком 4). Порядковий номер запису в журналі поточного року є
номером обліку заяви, який проставляється на заяві та в штампі
щодо продовження терміну перебування. При заповненні порядкового
номера обліку через дефіс від номера вказується кодове позначення
мети поїздки: 01 - службова, ділова; 02 - туризм; 03 - приватна;
04 - навчання; 05 - працевлаштування; 06 - імміграція; 07 -
культурний та спортивний обмін, інша.
Діловодство в органах та підрозділах Департаменту з питань
продовження терміну перебування здійснюється з урахуванням
положень Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153
( 1153-97-п ).

3.2. Працівник територіального органу чи підрозділу
Департаменту при надходженні заяви про продовження терміну
перебування в Україні вивчає обґрунтованість наведених підстав
стосовно необхідності продовження терміну перебування, перевіряє
дійсність поданих документів, своєчасність їх подання, наявність
відміток про реєстрацію (відмітки органів охорони державного
кордону "В'їзд" ("Виїзд") або документа, що підтверджує законність
перебування іноземця, особи без громадянства в Україні) чи
продовження терміну перебування, звіряє відомості про іноземців чи
осіб без громадянства, указані в їх паспортних документах, з
даними, що містяться в цих зверненнях, з'ясовує законність
перебування іноземців та осіб без громадянства в державі та
відсутність відомостей, що перешкоджають подальшому перебуванню
цих осіб в Україні.

3.3. Перевірка відомостей, що перешкоджають подальшому
перебуванню іноземців чи осіб без громадянства в Україні,
здійснюється:
за обліками бази даних "АРМОР" з метою виявлення осіб, які
під час перебування в Україні скоїли порушення законодавства про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства;
за обліками відповідних територіальних органів Департаменту
та територіальних підрозділів Департаменту за територією
адміністративного обслуговування відносно приймаючої сторони з
метою виявлення таких, які не виконали зобов'язань, визначених
пунктом 5 Правил перебування іноземців та осіб без громадянства
( 1074-95-п ).

3.4. Про результати перевірки робиться відмітка на заяві про
продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без
громадянства із зазначенням посадових осіб, які здійснювали
перевірку, та дати перевірки.

3.5. Про прийняте рішення у заяві про продовження терміну
перебування в Україні робиться відмітка про продовження терміну
перебування із зазначенням терміну, на який вирішено продовжити
термін перебування, або причин відмови.
Відмова оформляється у вигляді повідомлення про відмову в
продовженні терміну перебування в Україні (за формою згідно з
додатком 5), яке оформляється у двох примірниках: перший
вручається під підпис приймаючій стороні або іноземцю чи особі без
громадянства, другий додається до матеріалів звернення. При цьому
заявники попереджаються про необхідність іноземцю чи особі без
громадянства виїхати з України в установлений законодавством
строк.

3.6. Продовження терміну перебування оформлюється шляхом
проставлення в паспортному документі штампа (додаток 6), що
скріплюється реєстраційною печаткою органу, який прийняв рішення.
Штамп проставляється на першій вільній сторінці паспортного
документа поряд з візою чи наявною відміткою про реєстрацію.
Вкладний талон до паспортного документа іноземця чи особи без
громадянства видається згідно з установленою формою (додаток 7).

3.7. Прийняті документи до виконання беруться невідкладно і
розглядаються не більше трьох робочих днів. У разі необхідності
здійснення додаткових перевірок цей строк може бути продовжено до
десяти робочих днів.
При розгляді звернення понад один робочий день заявнику
видається довідка (додаток 8) з фотокарткою про те, що його
паспортний документ знаходиться в територіальному органі чи
підрозділі Департаменту у зв'язку з розглядом питання щодо
продовження терміну перебування в Україні. Фотокартка іноземця чи
особи без громадянства та підпис керівника органу, що її видав,
засвідчуються реєстраційною печаткою органу, що видав довідку.
Терміном дії довідки встановлюється строк, фактично необхідний для
оформлення документів, але не більше 10 робочих днів. При
поверненні паспортного документа іноземцю чи особі без
громадянства ця довідка вилучається і додається до матеріалів
звернення щодо продовження терміну перебування.

IV. Продовження терміну перебування
в Україні окремим категоріям іноземців
чи осіб без громадянства

4.1. Для іноземців та осіб без громадянства, які відповідно
до вимог пункту 18 Правил перебування іноземців та осіб без
громадянства ( 1074-95-п ) отримали в дипломатичному
представництві чи консульській установі своєї країни паспортний
документ і протягом 15 днів з дня отримання нового паспортного
документа звернулися за продовженням терміну перебування, крім
документів, визначених пунктами 2.1-2.6 розділу II цього Порядку,
додатково подаються:
копія довідки про звернення до органів внутрішніх справ з
приводу втрати паспортного документа;
довідка Адміністрації Державної прикордонної служби про
перетинання державного кордону, яка видається на відповідне
звернення іноземця чи особи без громадянства (у разі якщо термін
перебування під час останнього в'їзду не продовжувався).

4.2. Для іноземців та осіб без громадянства, засуджених на
території України до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі,
для продовження терміну перебування, крім документів, визначених
пунктами 2.1-2.6 розділу II цього Порядку, додатково подаються
такі документи:
копія вироку суду, який набрав законної сили, засвідчена в
установленому законодавством порядку;
довідка кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання
іноземця чи особи без громадянства, на яку покладено завдання щодо
виконання вказаного вироку, про те, що іноземець або особа без
громадянства поставлені на облік.

V. Підстави для відмови
в продовженні терміну перебування
та порядок оскарження рішень про відмову

5.1. Іноземцям та особам без громадянства відмовляється в
продовженні терміну перебування в Україні за таких підстав:
5.1.1. В інтересах забезпечення безпеки України або охорони
громадського порядку.
5.1.2. Якщо це необхідно для захисту прав і законних
інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в
Україні, охорони здоров'я, а також забезпечення екологічної
безпеки та охорони довкілля.
5.1.3. Якщо при поданні заяви про продовження терміну
перебування заявник вказав про себе завідомо неправдиві відомості
або надав недійсні, підроблені чи зіпсовані документи, а також
якщо його документи не відповідають установленому зразку або
належать іншій особі.
5.1.4. Якщо встановлено факти порушення ними законодавства
України під час попереднього перебування в Україні.
5.1.5. Якщо є обґрунтовані підстави вважати, що вони мають
інші ніж заявлені ними у зверненні щодо продовження терміну
перебування підстави та мету перебування в Україні або не надали
підтвердження щодо підстав та мети подальшого перебування в
Україні.
5.1.6. Якщо є факти невиконання ними фінансових зобов'язань
перед Україною, включаючи пов'язані з попереднім видворенням, у
тому числі після закінчення терміну заборони подальшого в'їзду в
Україну у зв'язку з видворенням, а також наявності неоплачених
грошових стягнень.
5.1.7. Якщо вони не мають достатнього фінансового
забезпечення на період запланованого перебування.
5.1.8. Якщо ними порушено терміни подання заяви про
продовження терміну перебування в Україні, установлені пунктом 2.1
розділу II цього Порядку.
5.1.9. Якщо його термін перебування в Україні перевищує
180 днів з дати в'їзду (крім осіб, визначених в абзаці другому
пункту 2.7 розділу II цього Порядку).

5.2. Рішення про відмову в продовженні терміну перебування в
Україні іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржено до
територіального орган Департаменту, Департаменту або до суду.

5.3. У разі невиїзду без поважних причин з України іноземця
чи особи без громадянства після відмови в продовженні терміну
перебування вони визнаються органами внутрішніх справ нелегальними
мігрантами та відносно них приймається рішення про видворення за
межі України відповідно до статті 32 Закону України "Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ). У разі
прийняття рішення про видворення в паспортному документі іноземця
чи особи без громадянства проставляється штамп згідно з
додатком 9.

VI. Порядок здійснення обліку іноземців
та осіб без громадянства, які звернулися
за продовженням терміну
свого перебування в Україні

6.1. При продовженні іноземцю чи особі без громадянства
терміну перебування в Україні територіальним органом чи
підрозділом Департаменту, що прийняв рішення, заповнюється
облікова картка у двох примірниках встановленої форми
(додаток 10). Другий примірник картки надсилається протягом п'яти
робочих днів після оформлення в паспортних документах відповідних
реквізитів до територіального органу Департаменту (якщо рішення
приймається територіальним підрозділом) для обліку або до
територіального підрозділу Департаменту за місцем проживання
іноземця чи особи без громадянства (якщо рішення приймається
територіальним органом) для здійснення контролю за їх своєчасним
виїздом з України. Допускається ведення автоматизованого обліку.
У разі переїзду іноземців чи осіб без громадянства на
територію адміністративного обслуговування іншого підрозділу
служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб і
продовження терміну перебування вказаний орган надсилає
повідомлення про це територіальному підрозділу Департаменту за
місцем попереднього перебування вказаних осіб для зняття їх з
обліку.

6.2. Інформація про іноземців та осіб без громадянства, яким
продовжено строк перебування в Україні, у п'ятиденний строк
надсилається відповідному підрозділу дільничних інспекторів
міліції та в Адміністрацію Державної прикордонної служби України.

6.3. Приймаюча сторона зобов'язана письмово повідомити про
виїзд іноземця чи особи без громадянства за межі України або зміну
ним місця проживання протягом 10 днів з дати виїзду чи переїзду.
Таке повідомлення долучається до матеріалів звернення щодо
продовження терміну перебування та є підставою для зняття іноземця
чи особи без громадянства з обліку.
У разі ненадходження повідомлення приймаючої сторони про
виїзд іноземця чи особи без громадянства за межі України протягом
місяця з кінцевої дати продовження терміну перебування органами
внутрішніх справ уживаються заходи щодо встановлення
місцезнаходження іноземця чи особи без громадянства.

6.4. Після того, як мине потреба, облікові картки з діючої
картотеки перекладаються до архівної, де зберігаються впродовж
5 років з дати закінчення терміну перебування іноземця або особи
без громадянства, а потім знищуються за актом.

Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України
полковник міліції Є.В.Мамонов


Додаток 1
до Порядку розгляду звернень
щодо продовження терміну
перебування в Україні
іноземців та осіб
без громадянства

Лицьовий бік


ЗАЯВА
приймаючої сторони - фізичної особи
про продовження терміну перебування
в Україні іноземцю чи особі без громадянства*


-----------------------------------------------------------------------------------------
| Відомості про приймаючу сторону | Службові відмітки |
|-----------------------------------------------------------| |
|Прізвище |Дата подачі заяви: |
|-----------------------------------------------------------| |
|Ім'я, по батькові |Номер заяви: |
|-----------------------------------------------------------| |
|Дата народження |Громадянство | |
|-----------------------------------------------------------| |
|Місце проживання |Поштова адреса |Контактний телефон| |
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Відомості про іноземця чи особу без громадянства |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Прізвище | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Ім'я, по батькові (за наявності) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Дата народження |Громадянство |Паспортний документ |
| | | |
|--------------------------+--------------------------------+---------------------------|
|Дата в'їзду в Україну |N, тип візи |Термін дії візи |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Обґрунтовані підстави для подальшого перебування іноземця чи особи без громадянства на |
|території України |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Термін, на який необхідно продовжити перебування в Україні: до |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса житла, що надається іноземцю чи особі без громадянства для подальшого |
|перебування |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Власник житла чи уповноважена ним особа |Підпис власника житла |
|(зазначити дані) | |
|згоден на перебування іноземця чи особи без громадянства за| |
|вказаною адресою до "_____" ____________ 20_____ року, що | |
|підтверджено: | |
|--- | |
|| | особистим підписом | |
|--- | |
|--- | |
|| | заявою, засвідченою в установленому законодавством | |
|--- порядку | |
|(необхідне виділити) | |
|-----------------------------------------------------------+---------------------------|
|Співвласники житла чи уповноважена ними особа |Підписи співвласників житла|
|(зазначити дані) | |
|1. ________________________________________________________|1. _______________________ |
|2. ________________________________________________________|2. _______________________ |
|3._________________________________________________________|3. _______________________ |
|4. ________________________________________________________|4. _______________________ |
|5. ________________________________________________________|5. _______________________ |
|згодні на перебування іноземця чи особи без громадянства за| |
|вказаною адресою до "_____" ____________ 20_____ року, що | |
|підтверджено: | |
|--- | |
|| | особистим підписом | |
|--- | |
|--- | |
|| | заявою, засвідченою в установленому законодавством | |
|--- порядку | |
|(необхідне виділити) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Я підтверджую, що маю достатньо коштів для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням |
|та виїздом іноземця чи особи без громадянства. |
|Я зобов'язуюся письмово повідомити про виїзд іноземця чи особи без громадянства або |
|зміну ним місця проживання протягом 10 днів з дати виїзду чи переїзду. |
|Мені відомо, що за порушення порядку надання житла, реєстрації іноземців та осіб без |
|громадянства в Україні передбачена адміністративна відповідальність за статтями 205, |
|206 Кодексу України про адміністративні правопорушення. |
|Я усвідомлюю, що неправдиві відомості, подані мною в цій заяві, можуть бути причиною |
|відмови в продовженні терміну перебування в Україні іноземцю чи особі без громадянства |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Дата |Підпис |
-----------------------------------------------------------------------------------------

_______________
*Заповнюється українською мовою.


Додаток 2
до Порядку розгляду звернень
щодо продовження терміну
перебування в Україні
іноземців та осіб
без громадянства


---------
| |
| місце |
| для |
| фото |
| |
---------


ЗАЯВА
про продовження терміну перебування
в Україні*


------------------------------------------------------------------
|Прошу продовжити мені термін | Службові відмітки |
|перебування в Україні |Дата подачі заяви: |
|до "_____" ___________ 20___ року| |
| |Номер заяви: |
|----------------------------------------------------------------|
|Обґрунтовані підстави для подальшого перебування в Україні |
| |
|----------------------------------------------------------------|
| Про себе повідомляю такі дані: |
|----------------------------------------------------------------|
|Прізвище |
|----------------------------------------------------------------|
|Ім'я, по батькові (за наявності) |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата народження |Громадянство |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Паспортний |Дата в'їзду в |Тип візи, N|Термін дії візи |
|документ |Україну | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Буду проживати за адресою |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|Я підтверджую, що маю достатньо коштів для покриття витрат, |
|пов'язаних з перебуванням в Україні та виїздом. |
|Я зобов'язуюсь виїхати з території України після закінчення |
|терміну перебування. |
|Мені відомо, що за порушення правил перебування іноземців та |
|осіб без громадянства в Україні передбачена адміністративна |
|відповідальність за статтею 203 Кодексу України про |
|адміністративні правопорушення. |
|Я підтверджую, що прочитав(ла) і зрозумів(ла) все вищевикладене.|
|Я усвідомлюю, що неправдиві відомості, подані мною в цій заяві, |
|можуть бути причиною відмови в продовженні терміну перебування |
|в Україні |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата |Підпис |
------------------------------------------------------------------

_______________
*Заповнюється українською мовою.

Зворотний бік

------------------------------------------------------------------
| СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Перевірка наявності відомостей, |Посада, прізвище посадової |
|що перешкоджають подальшому |особи, що здійснила перевірку|
|перебуванню іноземця чи особи без | |
|громадянства в Україні, здійснена | |
|Дата |-----------------------------|
| |Підпис |
|----------------------------------------------------------------|
| Прийняте рішення (зайве закреслити) |
|----------------------------------------------------------------|
|Продовжити термін перебування до |Відмовити в продовженні |
|"____" ______________20___ року |терміну перебування на |
| |підставі підпункту _____ |
| |пункту 5.1 Порядку розгляду |
| |звернень щодо продовження |
| |терміну перебування в Україні|
| |іноземців та осіб без |
| |громадянства |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Посада, прізвище посадової особи |Посада, прізвище посадової |
| |особи |
| | |
|Підпис |Підпис |
| | |
|Дата |Дата |
------------------------------------------------------------------


Додаток 3
до Порядку розгляду звернень
щодо продовження терміну
перебування в Україні
іноземців та осіб
без громадянства


КЛОПОТАННЯ
приймаючої сторони - юридичної особи
про продовження терміну перебування в Україні
іноземцю чи особі без громадянства*


-----------------------------------------------------------------------------------------
| Відомості про приймаючу сторону | Службові відмітки |
|-----------------------------------------------------------| |
|Найменування |Дата подачі заяви: |
|-----------------------------------------------------------| |
|Директор (керівник) |Номер заяви: |
|-----------------------------------------------------------| |
|Уповноважена особа | |
|-----------------------------------------------------------| |
|Поштова адреса |Місцезнаходження |Контактний телефон| |
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Відомості про іноземця чи особу без громадянства |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Прізвище |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Ім'я, по батькові (за наявності) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Дата народження |Громадянство |Паспортний документ |
|--------------------------+--------------------------------+---------------------------|
|Дата в'їзду в Україну |N, тип візи |Термін дії візи |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Обґрунтовані підстави для подальшого перебування іноземця чи особи без громадянства на |
|території України |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Термін, на який необхідно продовжити перебування в Україні: до |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Адреса житла, що надається іноземцю чи особі без громадянства для подальшого |
|перебування |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Власник житла чи уповноважена ним особа |Підпис власника житла |
|(зазначити дані) | |
|згоден на перебування іноземця чи особи без громадянства за| |
|вказаною адресою до "_____" ____________ 20______ року, що | |
|підтверджено: | |
|--- | |
|| | особистим підписом | |
|--- | |
|--- | |
|| | заявою, засвідченою в установленому законодавством | |
|--- порядку | |
|(необхідне виділити) | |
|-----------------------------------------------------------+---------------------------|
|Співвласники житла чи уповноважена ними особа |Підписи співвласників житла|
|(зазначити дані) | |
|1. ________________________________________________________|1. _______________________ |
|2. ________________________________________________________|2. _______________________ |
|3._________________________________________________________|3. _______________________ |
|4. ________________________________________________________|4. _______________________ |
|5. ________________________________________________________|5. _______________________ |
|згодні на перебування іноземця чи особи без громадянства за| |
|вказаною адресою до "_____" ____________ 20______ року, що | |
|підтверджено: | |
|--- | |
|| | особистим підписом | |
|--- | |
|--- | |
|| | заявою, засвідченою в установленому законодавством | |
|--- порядку | |
|(необхідне виділити) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Підтверджую, що беру на себе зобов'язання щодо покриття витрат, пов'язаних з |
|перебуванням та виїздом іноземця чи особи без громадянства. |
|Я зобов'язуюся письмово повідомити про виїзд іноземця чи особи без громадянства або |
|зміну ним місця проживання протягом 10 днів з дати виїзду чи переїзду. |
|Мені відомо, що за порушення порядку працевлаштування, надання житла, реєстрації |
|іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів передбачена |
|адміністративна відповідальність за статтею 204 Кодексу України про адміністративні |
|правопорушення. |
|Я усвідомлюю, що неправдиві відомості, подані мною в цьому клопотанні, можуть |
|бути причиною відмови в продовженні терміну перебування в Україні іноземцю чи особі |
|без громадянства |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Дата |Підпис |
-----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Порядку розгляду звернень
щодо продовження терміну
перебування в Україні
іноземців та осіб
без громадянства


ЖУРНАЛ
обліку звернень щодо продовження терміну
перебування в Україні іноземців
та осіб без громадянства


------------------------------------------------------------------
| N | Дата |Громадянство |Прізвище, |N |Дата і |
|з/п| запису |(для осіб без |ім'я, |паспортного|контрольно-|
| | |громадянства -|по батькові|документа |пропускний |
| | |країна |(за | |пункт |
| | |проживання), |наявності) | |в'їзду |
| | |дата | | | |
| | |народження | | | |
|---+---------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|На який строк|Мета поїздки |Дані про |Місце |Примітка |
|продовжено | |приймаючу |проживання | |
|термін | |сторону |в Україні | |
|перебування | | | | |
|-------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
------------------------------------------------------------------


Додаток 5
до Порядку розгляду звернень
щодо продовження терміну
перебування в Україні
іноземців та осіб
без громадянства

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
заявника,

____________________________
його місце проживання)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову в продовженні терміну
перебування в Україні


Ваше звернення щодо продовження терміну перебування в Україні
розглянуто. У задоволенні клопотання ________________________ Вам
(дата прийняття рішення)

відмовлено на підставі підпункту ____ пункту 5.1 розділу V
Порядку розгляду звернень щодо продовження терміну перебування в
Україні іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом
МВС України від 23.08.2011 N 601.

Вам необхідно виїхати з України до "___" _______ 20___ року.

Начальник управління (відділу)
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Повідомлення отримав ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові приймаючої
сторони або заявника)

"____" _____________ 20____ року _________________________
(підпис)


Додаток 6
до Порядку розгляду звернень
щодо продовження терміну
перебування в Україні
іноземців та осіб
без громадянства


---------------------------------------------------
| Термін перебування продовжено до | Л
| | |
| "____"_____________ 20__ року N ___________ | |
| | |
| ___________________________________________ | |
| (найменування органу, який прийняв рішення) | |
| | |
| ___________________________________________ | |
| (найменування приймаючої сторони в Україні) | |
| | |
| ___________________________________________ | | 70 мм
| (місце проживання в Україні) | |
| | |
| ___________________________________________ | |
| ___________________________________________ | |
| (посада) | |
| | |
| ______________ __________________________ | |
| (підпис) (прізвище посадової особи) | |
| | |
| "____" ____________20___ року | |
| (дата прийняття рішення) | V
|---------------------------------------------+----
| 60 мм |
|<------------------------------------------->|


Додаток 7
до Порядку розгляду звернень
щодо продовження терміну
перебування в Україні
іноземців та осіб
без громадянства


----------------------------------------------------
| ВКЛАДНИЙ ТАЛОН | Л
| до паспортного документа | |
| серії ________ N _____________________ | |
| громадянина(ки) _______________________ | |
| (громадянство) | |
| | |
| _______________________________________ | |
| (прізвище, ім'я, по батькові |---- |
| (за наявності)) | Л | 100 мм
| | | |
| Місце для відповідного штампа | | |
| | |70 мм|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | V V
|-----------------------------------------+---------
| 80 мм |
|<--------------------------------------->|


Додаток 8
до Порядку розгляду звернень
щодо продовження терміну
перебування в Україні
іноземців та осіб
без громадянства

Кутовий штамп


ДОВІДКА

--------------
| Місце |
| для |
| фотокартки |
|3,5 х 4,5 см|
--------------


Видана громадянину(ці) ______________________________________
(громадянство)

_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження)

про те, що його (її) паспортний документ серії ___ N ____________

знаходиться в ___________________________________________________
(найменування територіального органу чи підрозділу
Департаменту)

у зв'язку з розглядом питання щодо продовження терміну
перебування в Україні.

За отриманням паспортного документа необхідно з'явитися
"____" __________ 20___ року о ___ год.

Довідка дійсна до "___" ____________ 20___ року.

Начальник управління (відділу)
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Телефон для довідок: _________________


Додаток 9
до Порядку розгляду звернень
щодо продовження терміну
перебування в Україні
іноземців та осіб
без громадянства


----------------------------------------------------
| Прийнято рішення про видворення/примусове | Л
| видворення | |
| від "____"__________20___ року N ___________ | |
| Встановлено строк для виїзду ____ діб. | |
| Зобов'язаний залишити територію України до | |
| "____" ______________ 20____ року. | |
| ___________________________________________ | | 35 мм
| (найменування органу, який прийняв рішення) | |
| | |
| ___________________________________________ | |
| (посада, прізвище, підпис посадової особи) | |
| | |
| "____" ____________________20____ року | |
| | V
|----------------------------------------------+----
| |
|<-------------------------------------------->|
60 мм


Додаток 10
до Порядку розгляду звернень
щодо продовження терміну
перебування в Україні
іноземців та осіб
без громадянства


ОБЛІКОВА КАРТКА


Лицьовий бік

-------------------------------------------- --------------- --------------
|Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)| |Стать|Ч |Ж | | Місце |
-------------------------------------------- --------------- | для |
------------------------------------------------ | фотокартки |
|Дата |Громадянство | |3,5 х 4,5 см|
|народження | | --------------
|------------+---------------------------------|
|Серія, номер|Дата видачі |Термін дії |
|паспортного | | |
|документа | | |
|----------------------------------------------|
|Дата в'їзду |Тип, N візи |
|---------------------------------------------------------------------------
|Мета приїзду в Україну | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|----------------------------------------+-----------+-----------+---------|
|Найменування |Номер |Дата |Термін |Місце |Приймаюча|
|органу, який |обліку |продовження|продовження|проживання |сторона |
|продовжив термін|звернення |терміну | | | |
|перебування |за журналом|перебування| | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------|
| | | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------|
| | | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------|
| | | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------|
| | | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------|
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------

Зворотний бік

Відомості про порушення законодавства
про правовий статус іноземців

------------------------------------------------------------------
| Дата |Стаття Кодексу України про| Прийняте рішення | Примітка |
| | адмністративні | | |
| | правопорушення | | |
|-------+--------------------------+------------------+----------|
| | | | |
|-------+--------------------------+------------------+----------|
| | | | |
|-------+--------------------------+------------------+----------|
| | | | |
|-------+--------------------------+------------------+----------|
| | | | |
|-------+--------------------------+------------------+----------|
| | | | |
|-------+--------------------------+------------------+----------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------

Облікова картка виготовляється з цупкого паперу форматом А-5.

 

Как получить визу в Украину, визовая поддержка, виза в Украину, приглашение для иностранца, туристическая виза в Украину, краткосрочная виза в Украину, украинская виза, ваучер, туристический ваучер, ваучер в Украину, порядок получения визы, виза для турков, бизнес виза, бинес виза в Украины, бизнес приглашение, бизнес приглашение в Украину, запрошення в Україну, як отримати візу в Україну, зразок туристичного ваучера, образец туристического ваучера, туры в Украину, консульский пункт, открытия визы в аэропорту,консультация по визовым вопросам, приглашение в Украину,туритическая виза в Украину для иностранцев, туристическое приглашение в Украину, купить туристический ваучер, срочное получение виз, туристический ваучер, рабочая виза в Украину, рабочая виза, временный вид на жительство в Украинеб разрешение центра занятости, работа в Украине Visa support, Business visa to Ukraine, Tourist visa, Tourist visa to Ukraine, Ukraine visa, Antanta Travel, Tourist voucher, Consular Post, business invitation to Ukraine, Internal tourism, Ukrainian embassies, APPLICATION for Ukraine entry and transit visa, visa consultation, invitation to Ukraine, tourist visa to Ukraine for foreigners, buy tourist voucher, fast Ukraine visa, Resident visa in Ukraine, residential in Ukraine, work permit in Ukraine, open company in Ukraine

© 2010 Antanta Travel

© 2012 Antanta Travel

@Mail.ru //