PDF

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 

                            Н А К А З

                        01.12.2003  N 1456
 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      18 грудня 2003 р.
                                      за N 1180/8501
 
 

             Про затвердження Інструкції про порядок
            продовження терміну перебування в Україні
                іноземців та осіб без громадянства
 
 

     Відповідно до  постанов  Кабінету  Міністрів  України  від 29
грудня 1995  року  N  1074  (  1074-95-п   )  "Про  Правила  в'їзду
іноземців  в  Україну,  їх  виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію" та від 20 лютого 1999 року N 227 ( 227-99-п  )
"Про  запровадження  нового  порядку оформлення візових документів
для в'їзду в Україну" Н А К А З У Ю:
 

     1. Затвердити  Інструкцію  про  порядок  продовження  терміну
перебування  в  Україні  іноземців  та  осіб без громадянства,  що
додається.
 

     2. Начальникам головних управлінь МВС  України  в  Автономній
Республіці Крим,  місті Києві та Київській області,  управлінь МВС
України в областях,  місті Севастополі та на транспорті, районних,
районних   у   містах,  міських,  лінійних  управлінь  і  відділів
внутрішніх справ:
 

     2.1. Організувати  вивчення  Інструкції  особовим  складом  і
забезпечити неухильне дотримання її вимог.
 

     2.2. Забезпечити    територіальні    органи   та   підрозділи
Державного департаменту  у  справах  громадянства,  імміграції  та
реєстрації  фізичних осіб МВС України необхідною кількістю штампів
відповідного зразка,  передбачених додатками 3,  4,  6  і  7  цієї
Інструкції.
 

     2.3. Привести  нормативно-правові  акти ГУМВС,  УМВС,  УМВСТ,
міськрайлінорганів внутрішніх справ у  відповідність  до  положень
цієї Інструкції.
 

     3. Визнати таким,  що втратив чинність, наказ МВС України від
19.11.99N 887 (  z0837-99  )  "Про  затвердження  Інструкції  про
порядок  розгляду  питань  щодо  продовження  строку перебування в
Україні іноземців та  осіб  без  громадянства",  зареєстрований  у
Міністерстві юстиції  України  6  грудня  1999 року за N 837/4130.
Наказ МВС України від 14.07.99N 550дск "Про затвердження  Порядку
розгляду  питань щодо реєстрації паспортних документів іноземців з
держав безвізового режиму взаємних поїздок громадян" скасувати.
 

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України - начальника міліції громадської
безпеки  генерал-майора  міліції   Присяжнюка  А.Й.   та   ДДГІРФО
(Перов О.О.) МВС України.
 

 Міністр генерал-лейтенант
 міліції                                              М.В.Білоконь
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МВС України
                                      01.12.2003  N 1456
 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      18 грудня 2003 р.
                                      за N 1180/8501
 
 

                            ІНСТРУКЦІЯ
           про порядок продовження терміну перебування
           в Україні іноземців та осіб без громадянства
 

                        Загальні положення
 

     1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про
правовий  статус  іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ),
Указу Президента  України  від  15  червня   2001   року   N   435
( 435/2001 ) "Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на
свободу пересування і вільний вибір  місця  проживання",  постанов
Кабінету Міністрів   України  від  29  грудня  1995  року  N  1074
( 1074-95-п ) "Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з
України і транзитного проїзду через її територію" та від 20 лютого
1999 року N 227 ( 227-99-п )  "Про  запровадження  нового  порядку
оформлення візових документів для в'їзду в Україну".
 

     2. Ця   Інструкція   визначає   порядок  продовження  терміну
перебування в Україні іноземців  та  осіб  без  громадянства,  які
виявили бажання продовжити термін свого перебування в Україні.
 

     3. Дія  цієї  Інструкції поширюється на іноземців та осіб без
громадянства,  які не зазначені в пунктах 19 і  20  Правил  в'їзду
іноземців  в  Україну,  їх  виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію,  затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів
України від  29  грудня  1995  року  N  1074 ( 1074-95-п ) (далі -
правила перебування іноземців та осіб без громадянства),  а  також
на  юридичних  і  фізичних  осіб  в  Україні,  які їх приймають чи
надають їм послуги.
 

     4. Терміни, які вживаються у цій Інструкції:

     паспортний документ  - документ,  що підтверджує громадянство
іноземця,  посвідчує особу іноземця  чи  особу  без  громадянства,
виданий  уповноваженими  органами  іноземних держав або статутними
організаціями ООН,  який надає право виїзду за кордон  і  визнаний
Україною;

     віза - позначка в паспортному документі,  що засвідчує  право
іноземця   або  особи  без  громадянства  на  в'їзд  в  Україну  і
транзитний проїзд через її територію;

     реєстрація -  проставлення  в пункті пропуску через державний
кордон посадовою особою  відповідних  органів  охорони  державного
кордону   в  паспортному  документі  відмітки  "В'їзд"  ("Виїзд"),
занесення відомостей про іноземця чи  особу  без  громадянства  та
їхніх  паспортних  даних  до  відповідного  реєстру  та заповнення
імміграційної картки,  у порядку,  що визначається  Адміністрацією
Держприкордонслужби;

     продовження терміну  перебування  -  продовження  строку  дії
реєстрації  шляхом проставлення в паспортний документ відповідного
штампа,  який скріплюється реєстраційною  печаткою,  та  занесення
відомостей  про  іноземця  чи  особу  без  громадянства  та  їхніх
паспортних даних до відповідного обліку. У разі, якщо міжнародними
угодами   передбачено   порядок  в'їзду  в  Україну  іноземців  за
паспортними документами для внутрішнього використання, продовження
їм  терміну  перебування  в  Україні  за  їх бажанням оформляється
шляхом виписки вкладного талона до паспортного документа;

     приймаюча сторона  -  зареєстровані  в  установленому порядку
українські,  спільні  чи   іноземні   підприємства,   установи   й
організації, а також фізичні особи (громадяни України, іноземці та
особи без громадянства),  які постійно проживають  в  Україні  або
тимчасово  тут  перебувають  у  зв'язку з навчанням,  стажуванням,
роботою тощо,  які запрошують чи приймають іноземців та  осіб  без
громадянства   і   відповідно   до   вимог  законодавства  України
забезпечують роз'яснення їм  прав,  свобод  і  обов'язків,  ведуть
відповідний  облік  цих осіб (тільки для юридичних осіб),  а також
несуть відповідальність  за  своєчасне  оформлення  документів  на
право їх перебування в Україні,  пересування її територією і виїзд
з України після закінчення визначеного терміну їх перебування;

     незаконний (нелегальний)  мігрант  -  іноземець або особа без
громадянства,  які незаконно перетнули державний кордон  будь-яким
способом  (поза  пунктами  пропуску  через  державний кордон або в
пунктах  пропуску  через  державний  кордон,  але   з   уникненням
прикордонного  контролю) і протягом 3-х робочих днів не звернулися
із заявою про надання статусу  біженця  чи  отримання  притулку  в
Україні, а також іноземець або особа без громадянства, які законно
прибули в Україну,  але після закінчення  визначеного  їм  терміну
перебування   втратили  підстави  для  подальшого  перебування  та
ухиляються від виїзду з України.
 

     5. Реєстрація проводиться посадовими особами органів  охорони
державного  кордону на період короткотермінового перебування - для
іноземців та осіб без громадянства  з  країн  з  візовим  порядком
в'їзду  на  період  дії  візи,  але  не  більш  як 6 місяців,  для
іноземців та осіб без громадянства з країн з  безвізовим  порядком
в'їзду - на 90 днів,  якщо інший термін не визначено в міжнародних
угодах.  Відмітка про реєстрацію дійсна на всій території  держави
незалежно  від  місця  проживання  та мети перебування іноземця чи
особи без громадянства в Україні.
 

               Розгляд документів щодо продовження
                 терміну перебування та їх облік
 

     6. Для  продовження  терміну  перебування  письмові звернення
іноземців чи осіб без громадянства та  приймаючої  їх  сторони  не
пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку дії реєстрації,
подаються до територіальних підрозділів Державного департаменту  у
справах  громадянства,  імміграції  та  реєстрації  фізичних  осіб
(далі   -   Департамент)   за   місцем  проживання  цих  осіб  або
безпосередньо  до  вказаних  у  пункті  14 цієї Інструкції органів
залежно від їх повноважень.
 

     7. У   письмових   зверненнях   зазначаються   підстави   для
продовження  терміну  перебування згідно з визначеними в пункті 12
Правил оформлення  візових  документів  для   в'їзду   в   Україну
( 227-99-п   ),   відомості   про  особу  іноземця  чи  особу  без
громадянства (громадянство,  прізвище,  ім'я,  по  батькові,  дата
народження,  стать), номер паспортного документа, термін його дії,
дата і місце в'їзду в Україну,  тип візи,  мета і термін,  на який
виявлено   бажання  продовжити  перебування,  місце  проживання  в
Україні,  а також облікові відомості про приймаючу сторону,  місце
фактичного  розміщення  офісу  (проживання  фізичної  особи) та її
письмові  гарантії  щодо  фінансового   забезпечення   перебування
іноземця  в  Україні  і зобов'язання щодо забезпечення своєчасного
виїзду  іноземця  за  межі  держави   після   закінчення   терміну
перебування.

     При цьому    забороняється   змінювати   статус   тимчасового
перебування  відповідно  до  вимог  пункту  19  Правил  оформлення
візових  документів  для  в'їзду  в  Україну  (  227-99-п  ) (крім
звернень про надання дозволу на імміграцію відповідно до пункту  2
частини 1 статті 9 Закону України "Про імміграцію" ( 2491-14 ).
 

     8. У разі прибуття в Україну в приватних справах іноземців чи
осіб без громадянства українського походження (наприклад, за візою
типу П-2)  та  в  інших  випадках,  коли  не  визначена  приймаюча
сторона,  подається лише письмове звернення такої особи. При цьому
звернення погоджується за місцем  проживання  (керівником  готелю,
житловим  органом  тощо)  щодо можливості проживання за вказаною у
ньому  адресою.  Крім  того,  у  зверненні  заявник  сповіщає  про
наявність коштів для покриття витрат,  пов'язаних з перебуванням в
Україні.

     Біженці та  особи,  які  подали письмові заяви про надання їм
статусу біженця,  стосовно яких прийнято  рішення  про  оформлення
документів  для  вирішення питання щодо надання їм статусу біженця
та які оскаржують рішення  щодо  відмови  у  прийнятті  заяви  про
надання  статусу  біженця  або про відмову в оформленні документів
для  вирішення  питання   щодо   надання   їм   статусу   біженця,
реєструються  у  територіальному  органі  Департаменту  за  місцем
тимчасового  проживання   на   підставі   звернення   відповідного
управління  (відділу)  у  справах національностей та міграції Ради
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та
Севастопольської   міських   державних   адміністрацій,   у  якому
вказується фактичне місце проживання особи.
 

     9. Для продовження терміну перебування іноземців та осіб  без
громадянства подаються такі документи:
 

     9.1. У разі якщо приймаючою стороною є фізична особа:

     письмове звернення приймаючої фізичної особи щодо продовження
терміну  перебування  запрошеної  особи.  У разі подання звернення
особисто  фізичною  особою   пред'являється   дійсний   паспортний
документ  чи  посвідка  на  постійне  проживання.  У  разі подання
звернення  запрошеною  особою  воно  повинно  бути  засвідчене   в
установленому  законодавством  порядку за місцем проживання особи,
що приймає;

     письмове звернення  іноземця  чи  особи без громадянства щодо
продовження  терміну  перебування,  яке  подається  особисто   або
приймаючою фізичною особою;

     паспортний документ іноземця чи  особи  без  громадянства  та
імміграційна картка (у разі її наявності);

     2 фотокартки іноземця  чи  особи  без  громадянства  розміром
3,5 х 4,5 см;

     квитанція про оплату державного мита за  продовження  терміну
перебування;

     квитанції про  оплату  платних послуг,  які можуть надаватися
службою  громадянства,  імміграції  та  реєстрації  фізичних  осіб
відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів України від 7 квітня
2003 року N 478 ( 478-2003-п ) "Про затвердження переліку  платних
послуг,  які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб" (у разі отримання послуг).
 

     9.2. У разі якщо приймаючою стороною є юридична особа:

     письмове звернення   юридичної   особи   із   зазначенням  її
реквізитів подається її представником  (при  первинному  зверненні
подаються   також   документи,  що  підтверджують  факт  державної
реєстрації приймаючої юридичної особи). При цьому, якщо житло, яке
надається  іноземцю  чи  особі  без  громадянства  для  подальшого
проживання, не належить приймаючій стороні, звернення погоджується
за  місцем  проживання керівництвом готелю,  житловим органом тощо
(крім осіб, зазначених в абзаці другому пункту 8 цієї Інструкції);

     письмове звернення  іноземця  чи  особи без громадянства щодо
продовження  терміну  перебування,  яке  подається  особисто   або
уповноваженою особою приймаючої сторони;

     паспортний документ іноземця чи  особи  без  громадянства  та
імміграційна картка (у разі її наявності);

     2 фотокартки іноземця  чи  особи  без  громадянства  розміром
3,5 х 4,5 см;

     квитанція про  оплату  державного мита за продовження терміну
перебування;

     квитанції про  оплату  платних послуг,  які можуть надаватися
службою громадянства,  імміграції  та  реєстрації  фізичних  осіб,
відповідно  до  постанови  Кабінету Міністрів України від 7 квітня
2003 року N 478 ( 478-2003-п ) "Про затвердження переліку  платних
послуг,  які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб" (у разі отримання послуг).
 

     9.3. У разі необхідності працівник територіального органу  чи
підрозділу   Департаменту   може  зажадати  особистої  присутності
іноземців чи осіб без громадянства при розгляді їх  клопотання,  а
також  затребувати  інші  документи,  що  підтверджують  наявність
підстав та  відсутність  перешкод  для  подальшого  перебування  в
Україні:

     наявність в  іноземця  чи  особи  без  громадянства  дійсного
страхового  поліса  про  надання  екстреної медичної допомоги,  що
передбачено постановою Кабінету Міністрів України від  17  вересня
1997  року N 1021 ( 1021-97-п ) "Про вдосконалення Порядку надання
медичної  допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають
на  території  України",  якщо  інше  не  встановлено міжнародними
угодами;

     наявність в іноземця чи особи  без  громадянства  коштів  для
покриття   витрат,   пов'язаних  з  перебуванням  в  Україні,  або
підтвердження заявлених у зверненні приймаючої сторони гарантій.
 

     10. Працівник   територіального    органу    чи    підрозділу
Департаменту  при надходженні письмового звернення про продовження
терміну перебування вивчає обґрунтованість наведених підстав  щодо
потреби   продовження  терміну  перебування,  перевіряє  дійсність
поданих документів,  своєчасність їх подання,  наявність  відміток
про   реєстрацію  (відмітки  органів  охорони  державного  кордону
"В'їзд"  ("Виїзд")  чи  продовження  терміну  перебування,  звіряє
відомості  про  іноземців  чи осіб без громадянства,  указані в їх
паспортних документах,  з даними,  що містяться у цих  зверненнях,
з'ясовує законність перебування іноземців та осіб без громадянства
в державі та відсутність відомостей,  що перешкоджають  подальшому
перебуванню цих осіб в Україні.
 

     11. Прийняті  до  розгляду письмові звернення обліковуються в
окремому  журналі  обліку  звернень   щодо   продовження   терміну
перебування  в  Україні  іноземців  та  осіб  без  громадянства за
встановленою формою (додаток 1). Порядковий номер запису в журналі
в  поточному році є номером обліку звернення,  який проставляється
на зверненні та в  штампі  продовження  терміну  перебування.  При
заповненні  порядкового  номера  обліку  через  дефіс  від  номера
вказується кодове позначення мети в'їзду  залежно  від  типу  візи
згідно з пунктом 9 Правил оформлення візових документів для в'їзду
в Україну,  затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
20  лютого 1999  року N 227 ( 227-99-п ) "Про запровадження нового
порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну".

     Діловодство ведеться   з   урахуванням   положень   Примірної
інструкції  з  діловодства  у  міністерствах,  інших   центральних
органах  виконавчої  влади,  Раді  міністрів Автономної Республіки
Крим,  місцевих органах виконавчої влади,  затвердженої постановою
Кабінету Міністрів   України  від  17  жовтня  1997  року  N  1153
( 1153-97-п ).
 

     12. Прийняті документи до виконання  беруться  невідкладно  і
розглядаються упродовж не більше трьох робочих днів.  При розгляді
клопотань понад один робочий день  заявнику  видається  довідка  з
фотокарткою  (додаток  2)  про  те,  що  його  паспортний документ
міститься в територіальному органі чи  підрозділі  Департаменту  у
зв'язку з розглядом питання щодо продовження терміну перебування в
Україні.  Фотокартка іноземця чи особи без громадянства та  підпис
керівника   органу,   що  її  видав,  засвідчується  реєстраційною
печаткою  органу, що видав довідку. Строк дії довідки визначається
терміном, що фактично необхідний для оформлення документів, але не
більше  10 днів. (При поверненні паспортного документа власнику ця
довідка  вилучається  і  повертається до територіального органу чи
підрозділу Департаменту, який її видав).
 

     13. Перевірка   відомостей,   що   перешкоджають   подальшому
перебуванню   іноземців   чи  осіб  без  громадянства  в  Україні,
здійснюється  за  обліками  відповідних   територіальних   органів
Департаменту в Автономній Республіці Крим,  областях, містах Києві
та  Севастополі  та  територіальних  підрозділів  Департаменту  за
територією адміністративного обслуговування відносно:
 

     13.1. Іноземців  чи осіб без громадянства - з метою виявлення
осіб,  які  під  час  перебування  в  Україні   скоїли   порушення
законодавства   про   правовий   статус   іноземців  та  осіб  без
громадянства;
 

     13.2. Приймаючої сторони - з метою виявлення  таких,  які  не
виконали  зобов'язань,  визначених  пунктом  5  правил перебування
іноземців та осіб без громадянства.

     Про результати  перевірки  робиться  відмітка  на  письмовому
зверненні  іноземців  та  осіб  без  громадянства  із  зазначенням
посадових осіб, які здійснювали перевірку.
 

                Повноваження щодо прийняття рішень
               про продовження терміну перебування
 

     14. Рішення щодо продовження терміну перебування іноземців та
осіб без громадянства приймають:
 

     14.1. Директор  (або його заступники) Департаменту - стосовно
всіх  іноземців   та   осіб   без   громадянства   незалежно   від
установленого режиму взаємних поїздок громадян, строку перебування
в Україні, мети поїздки та місця їх проживання в Україні.
 

     14.2. Начальники (або їх заступники)  територіальних  органів
Департаменту в Автономній Республіці Крим,  областях, містах Києві
та Севастополі - стосовно всіх іноземців та осіб без громадянства,
які  перебувають  на  території  адміністративного обслуговування,
незалежно від  установленого  режиму  взаємних  поїздок  громадян,
строку перебування в Україні та мети поїздки.
 

     14.3. Начальники  (або  особи,  які  виконують  їх обов'язки)
територіальних підрозділів Департаменту в  міських  без  районного
поділу,  районних та районних у містах відділах органів внутрішніх
справ  -  стосовно  іноземців  та  осіб  без   громадянства,   які
перебувають   на   території   адміністративного   обслуговування,
незалежно від установленого режиму взаємних  поїздок  громадян  та
строку перебування в Україні, за винятком тих осіб, які прибули як
персонал   представництв   іноземних   суб'єктів   підприємницької
діяльності, у пошуках притулку, з метою набуття статусу біженця, а
також навчання,  працевлаштування за дозволами центрів зайнятості,
роботи за міжурядовими угодами, релігійної діяльності.
 

     14.4. Начальники    (або    їх   заступники)   територіальних
підрозділів Департаменту в міських з районним поділом та  районних
у  місті  Києві  управліннях  органів  внутрішніх справ - стосовно
осіб,  указаних в пункті 14.3 цієї Інструкції,  а також за  згодою
зазначених  у пункті 14.2 цієї Інструкції органів - стосовно інших
іноземців та осіб без громадянства.

     Підстави щодо  продовження  терміну  перебування  залежно від
мети поїздки, що відповідає типам віз:

     С-2 -  звернення центральних органів виконавчої влади,  інших
державних органів;

     С-3 -    звернення    державних   установ,   підприємств   чи
організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку;

     Б -  звернення спільних підприємств,  представництв іноземних
суб'єктів  підприємницької  діяльності  в  Україні  чи   суб'єктів
підприємницької діяльності в Україні, засновниками яких є іноземці
чи особи без громадянства;

     Л - звернення МНС України чи його органів на місцях;

     О - звернення вищих навчальних закладів;

     Н -  звернення  науково-дослідних  закладів,  інших юридичних
осіб чи громадських організацій,  що займаються  науково-дослідною
діяльністю;

     Р - звернення релігійних  організацій,  засвідчені  Державним
комітетом України у справах релігій чи його органами на місцях;

     Г - звернення Комісії при Кабінеті Міністрів України з питань
координації,  приймання,  транспортування,  охорони  та  розподілу
гуманітарної допомоги, що надходить з іноземних держав;

     К -   звернення  установ,  підприємств  чи  організацій,  які
запросили іноземців та осіб без громадянства на гастролі  з  метою
культурного обміну чи для участі в спортивних змаганнях;

     Т - звернення туристичних організацій чи інші  документи,  що
підтверджують  туристичний  характер поїздки.  При цьому загальний
термін  перебування  в  Україні  з  туристичною  метою   не   може
перевищувати  6  місяців,  за винятком випадків,  коли продовження
терміну перебування здійснюється на строк, фактично необхідний для
виїзду з України.

     П-1 - запрошення встановленого зразка,  оформлене вказаними в
пункті 14.2 цієї Інструкції органами,  або запрошення лікувального
закладу в Україні та інші документи,  що  підтверджують  приватний
характер поїздки;

     П-2 -  особиста  заява   та   документи,   що   підтверджують
українське походження іноземця чи особи без громадянства;

     ІМ-1 - звернення роботодавця та дозвіл  на  працевлаштування,
оформлений відповідним центром зайнятості населення;

     ОП - звернення іноземця чи особи без громадянства.  При цьому
продовження   терміну  перебування  здійснюється  лише  на  строк,
фактично необхідний для виїзду з України;

     ТР -  термін  транзитного перебування може бути продовжено за
зверненням іноземців чи осіб без громадянства на період,  фактично
необхідний  для  усунення  надзвичайних  обставин,  що  спричинили
вимушену зупинку, за наявності документа, який підтверджує причину
і  тривалість  затримки відповідно до пункту 14 Правил перебування
іноземців та осіб без громадянства.

     Термін перебування  іноземців та осіб без громадянства щоразу
може бути продовжено на весь період існування обставин, зазначених
у  зверненні,  але  не  більше  ніж на строк дії відповідного типу
візи, установлений пунктом 11 Правил оформлення візових документів
для  в'їзду в Україну,  затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від  20  лютого  1999  року  N  227  (  227-99-п  )   "Про
запровадження  нового  порядку  оформлення  візових документів для
в'їзду в Україну".  Питання продовження терміну перебування  понад
зазначені строки розглядається органами,  указаними в пунктах 14.1
і 14.2 цієї Інструкції.

     При прийнятті   рішення  кінцева  дата  продовженого  терміну
перебування не повинна перевищувати строку, меншого на один місяць
від терміну дії паспортного документа,  окрім випадків,  коли таке
продовження здійснюється на строк,  фактично потрібний для  виїзду
іноземця  чи  особи  без  громадянства  за  межі  України.  У разі
необхідності виїзду безпосередньо  на  батьківщину  за  паспортним
документом,  строк  дії  якого  закінчився  і  продовження якого з
об'єктивних причин своєчасно зробити неможливо,  інформація про це
надсилається  до  відповідного  пункту  пропуску  через  державний
кордон органів охорони державного кордону.
 

          Оформлення паспортних документів за прийнятими
          рішеннями щодо продовження терміну перебування
 

     15. Продовження   терміну   перебування  оформлюється  шляхом
проставлення  в  паспортному  документі  штампа  (додаток  3),  що
скріплюється реєстраційною печаткою органу,  який прийняв рішення.
Штамп  проставляється  на  першій  вільній  сторінці   паспортного
документа  поряд  з  візовою  етикеткою  чи  наявною відміткою про
реєстрацію.  При повторному продовженні терміну перебування,  якщо
приймаюча    сторона    та   адреса   проживання   не   змінилися,
використовується штамп, зазначений у додатку 4.

     Вкладний талон до паспортного документа іноземця чи особи без
громадянства видається за формою згідно з додатком 5.

     У разі   втрати   паспортного   документа   та   отримання  в
дипломатичній  установі  іноземної  держави   в   Україні   нового
паспортного  документа  після  перевірки  законності перебування в
Україні іноземців та осіб без громадянства в ньому  проставляється
штамп згідно з додатком 3.

     Реєстрація осіб,  указаних в абзаці  другому  пункту  8  цієї
Інструкції, оформлюється шляхом проставлення в посвідченні біженця
чи відповідній довідці,  що передбачені статтею 1  Закону  України
"Про біженців" ( 2557-14 ), штампа згідно з додатком 6.
 

      Підстави для відмови в продовженні терміну перебування
 

     16. Іноземцям та особам без громадянства може бути відмовлено
в продовженні терміну перебування в Україні на підставі:

     якщо їх дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України
чи охорони громадського порядку або коли це необхідно для  охорони
здоров'я,  захисту  прав  і  законних  інтересів громадян України,
інших осіб, які проживають в Україні;

     визнання особи згідно із законодавством України небажаною для
перебування в Україні;

     виявлення факту  подання  особою  під  час оформлення візи чи
звернення   щодо   продовження   терміну   перебування    завідомо
неправдивих відомостей або підроблених документів;

     наявності фактів  порушення  законодавства  України  під  час
попереднього чи теперішнього перебування на її території;

     відсутності дійсного    страхового    поліса    встановленого
законодавством   України   зразка,   якщо   інше   не  передбачено
міжнародними угодами;

     відсутності коштів   для   покриття   витрат,   пов'язаних  з
перебуванням в Україні,  або відповідних гарантій  від  приймаючої
сторони.
 

                  Оскарження рішень про відмову
 

     17. Рішення про відмову в продовженні терміну перебування під
розпис доводиться до відома іноземців чи осіб без громадянства  та
приймаючої   сторони   в  термін,  визначений  у  пункті  12  цієї
Інструкції.  При цьому заявники  попереджаються  про  необхідність
виїхати з України в установлений строк.
 

     18. Рішення  про  відмову в продовженні терміну перебування в
Україні іноземців та осіб без громадянства може бути  оскаржено  у
вищому   органі  чи  підрозділі  служби  у  справах  громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб або в суді.

     Оскарження зупиняє  рішення про відмову в продовженні терміну
перебування в Україні,  окрім випадків,  коли  відмова  обумовлена
інтересами  забезпечення  безпеки  України чи охорони громадського
порядку, про що зазначається у рішенні.
 

     19. У разі невиїзду без поважних причин з України іноземця чи
особи   без  громадянства  після  відмови  в  продовженні  терміну
перебування  їх  може  бути  визнано  незаконними  мігрантами   та
відносно  них  може  бути  прийнято рішення про видворення за межі
України відповідно до  статті  32  Закону  України  "Про  правовий
статус  іноземців  та  осіб  без  громадянства"  ( 3929-12 ).  При
прийнятті рішення про видворення у паспортному документі  іноземця
чи  особи  без громадянства проставляється штамп згідно з додатком
7.
 

           Порядок здійснення обліку іноземців та осіб
         без громадянства, які виявили бажання продовжити
                термін свого перебування в Україні

     20. При  продовженні  іноземцю  чи  особі  без   громадянства
терміну   перебування   в   Україні   територіальним   підрозділом
Департаменту, що прийняв рішення, заповнюються дві облікові картки
за   встановленою   формою  (додаток  8),  другий  примірник  якої
надсилається  протягом  п'яти  робочих  днів  після  оформлення  у
паспортних    документах    відповідних   реквізитів   до   вищого
територіального  органу  Департаменту  для  обліку   (допускається
ведення автоматизованого обліку).

     У разі продовження терміну перебування іноземців чи осіб  без
громадянства   вищим   органом   служби  у  справах  громадянства,
імміграції  та  реєстрації  фізичних  осіб  повідомлення  про   це
надсилається  територіальному  підрозділу  Департаменту  за місцем
проживання вказаних осіб для обліку та здійснення контролю  за  їх
своєчасним виїздом з України.

     У разі  переїзду  іноземців  чи  осіб  без  громадянства   на
територію   адміністративного   обслуговування  іншого  підрозділу
служби у справах громадянства,  імміграції та реєстрації  фізичних
осіб  і  продовження  терміну перебування цим органом повідомлення
про це надсилається  територіальному  підрозділу  Департаменту  за
місцем  попереднього  перебування  вказаних  осіб  для зняття їх з
обліку.

     Інформація про  іноземців  та  осіб  без  громадянства,  яким
продовжено строк  перебування  в  Україні,  у  п'ятиденний  термін
надсилається   в   Адміністрацію   Державної  прикордонної  служби
України.
 

     21. З  метою  контролю  за  своєчасним  виїздом   з   України
іноземців та осіб без громадянства протягом тижня після закінчення
строку  перебування  їх  в  Україні   територіальним   підрозділом
Департаменту    за    місцем   їхнього   проживання   надсилається
повідомлення  відповідному   підрозділу   дільничних   інспекторів
міліції  для  здійснення  перевірки,  яка  проводиться протягом не
більше 20 днів.  Рапорт дільничного інспектора міліції про вибуття
зазначених громадян є підставою для зняття їх з обліку.  Підставою
для зняття з  обліку  іноземців  та  осіб  без  громадянства,  які
прибули   на   запрошення   юридичних   осіб,  є  лист  приймаючої
організації.

     Після того,   як  мине  потреба,  облікові  картки  з  діючої
картотеки перекладаються до архівної,  де зберігаються впродовж  5
років   з   моменту   зняття   з  обліку  іноземця  чи  особи  без
громадянства, а потім знищуються за актом.
 

 Директор Державного департаменту
 у справах громадянства,
 імміграції та реєстрації
 фізичних осіб МВС України
 генерал-майор міліції                                   О.О.Перов
 
 

                                      Додаток 1
                                      до пункту 11 Інструкції
                                      про порядок продовження
                                      терміну перебування
                                      в Україні іноземців
                                      та осіб без громадянства
 
 

                      ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗВЕРНЕНЬ
               щодо продовження терміну перебування
           в Україні іноземців та осіб без громадянства

----------------------------------------------------------------

| N  |Дата   |Громадянство |Прізвище, |N           |Дата і КПП |

|з/п |запису |(для ОБГ -   |ім'я, по  |паспортного |в'їзду     |

|    |       |країна       |батькові  |документа   |           |

|    |       |проживання), |          |            |           |

|    |       |дата         |          |            |           |

|    |       |народження   |          |            |           |

|----+-------+-------------+----------+------------+-----------|

| 1  |  2    |     3       |     4    |     5      |      6    |

----------------------------------------------------------------
 

---------------------------------------------------------------

|На який строк |Мета поїздки |Дані про  |Адреса     |Примітка |

|продовжено    |             |приймаючу |проживання |         |

|термін        |             |сторону   |в Україні  |         |

|перебування   |             |          |           |         |

|--------------+-------------+----------+-----------+---------|

|     7        |       8     |    9     |      10   |    11   |

---------------------------------------------------------------
 

                                      Додаток 2
                                      до пункту 12 Інструкції
                                      про порядок продовження
                                      терміну перебування
                                      в Україні іноземців
                                      та осіб без громадянства
 
 

 Кутовий штамп
 

                             ДОВІДКА

                                      ---------------

                                      |Місце для    |

                                      |фотокартки   |

                                      |3,5 х 4,5 см |

                                      ---------------
 
 

     Видана громадянину(ці) ______________________________________
                                 (громадянство, прізвище, ім'я,

__________________________________________________________________
                  по батькові, дата народження)
 

про те, що його (її) паспортний документ серії _____ N ___________
міститься в ______________________________________________________
         (назва територіального органу чи підрозділу Департаменту)
 

у зв'язку з розглядом питання щодо продовження терміну перебування
в Україні.
 

 Довідка дійсна до "__" _____________ 200_ р.
 

 Начальник управління (відділу)
 у справах громадянства,
 імміграції та реєстрації
 фізичних осіб                 ____________  _____________________
                                 (підпис)     (ініціали, прізвище)
 

 Телефон для довідок: _________________
 

                                      Додаток 3
                                      до пункту 15 Інструкції
                                      про порядок продовження
                                      терміну перебування
                                      в Україні іноземців
                                      та осіб без громадянства
 
 

        ---------------------------------------------------

        |Термін перебування продовжено до               |  /\

        |                                               |  |

        |"__" ____________ 200_ р. N ____               |  |

        |                                               |  |

        |______________________________________________ |  |

        |      (назва органу, який прийняв рішення)     |  |

        |______________________________________________ |  |

        |      (назва приймаючої сторони в Україні)     |  | 70

        |______________________________________________ |  |

        |          (місце проживання в Україні)         |  |

        |______________________________________________ |  |

        |______________________________________________ |  |

        |                    (посада)                   |  |

        |______________   _____________________________ |  |

        |   (підпис)        (прізвище посадової особи)  |  |

        |                                               |  \/

        |-----------------------------------------------+--

        |                    60                         |

         <--------------------------------------------->
 

                                      Додаток 4
                                      до пункту 15 Інструкції
                                      про порядок продовження
                                      терміну перебування
                                      в Україні іноземців
                                      та осіб без громадянства
 
 

        ---------------------------------------------------

        |Термін перебування продовжено до               |  /\

        |                                               |  |

        |"__" ____________ 200_ р. N ____               |  |

        |                                               |  |

        |______________________________________________ |  |

        |      (назва органу, який прийняв рішення)     |  |

        |______________________________________________ |  |35

        |                    (посада)                   |  |

        |______________   _____________________________ |  |

        |   (підпис)        (прізвище посадової особи)  |  |

        |                                               |  |

        | "__" ______________ 200_ р.                   |  |

        |                                               |  \/

        |-----------------------------------------------+--

        |                    60                         |

         <--------------------------------------------->
 

                                      Додаток 5
                                      до пункту 15 Інструкції
                                      про порядок продовження
                                      терміну перебування
                                      в Україні іноземців
                                      та осіб без громадянства
 
 

     -----------------------------------------------------

     |ВКЛАДНИЙ ТАЛОН                               |     /\

     |                                             |     |

     |до паспортного документа                     |     |

     |серії _______ N ___________________________  |     |

     |                                             |     |

     |Громадянина(ки) ___________________________  |     |

     |                      (громадянство)         |     |

     |                                             |     |

     |___________________________________________  |     |90

     |       (прізвище, ім'я, по батькові)         |     |

     |___________________________________________  |--   |

     |                                             |  /\ |

     |                                             |   | |

     |                                             |   | |

     |                                             |   | |

     |       Місце для відповідного штампа         | 40| |

     |                                             |   | |

     |                                             |   | |

     |                                             |   | |

     |                                             |  \/ \/

     |---------------------------------------------+------

     |             70                              |

      <------------------------------------------->
 

                                      Додаток 6
                                      до пункту 15 Інструкції
                                      про порядок продовження
                                      терміну перебування
                                      в Україні іноземців
                                      та осіб без громадянства
 
 

     ----------------------------------------------

     |________________________________________ |  /\

     |  (назва органу, який прийняв рішення)   |   |

     |                                         |   |

     |            ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ               |   |

     |________________________________________ |   |

     |                                         |   |

     |вул. ___________________________________ |   |32

     |буд. N _________ корп. ________ кв. ____ |   |

     |                                         |   |

     |____________  __________________________ |   |

     |  (підпис)    (прізвище посадової особи) |   |

     |                                         |   |

     |"__" _________________ 200_ р.           |   |

     |                                         |  \/

     |-----------------------------------------+---

     |                                         |

      <--------------------------------------->

                        75
 

                                      Додаток 7
                                      до пункту 19 Інструкції
                                      про порядок продовження
                                      терміну перебування
                                      в Україні іноземців
                                      та осіб без громадянства
 
 

     ---------------------------------------------------

     |Прийнято рішення про видворення                |  /\

     |                                               |  |

     |від "__" ________________ 200_ р. N __________ |  |

     |                                               |  |

     |Термін перебування обмежено до                 |  |

     |"__" ________________ 200_ р.                  |  |

     |                                               |  |

     |______________________________________________ |  |

     |     (назва органу, який прийняв рішення)      |  |

     |                                               |  |

     |______________________________________________ |  |

     |                  (посада)                     |  |35

     |                                               |  |

     |____________  ________________________________ |  |

     |  (підпис)       (прізвище посадової особи)    |  |

     |                                               |  |

     |"__" ________________ 200_ р.                  |  |

     |                                               |  |

     |______________________________________________ |  |

     |                                               |  \/

     |-----------------------------------------------+--

     |                                               |

      <--------------------------------------------->

                      60
 

                                      Додаток 8
                                      до пункту 20 Інструкції
                                      про порядок продовження
                                      терміну перебування
                                      в Україні іноземців
                                      та осіб без громадянства
 
 

     Лицьовий бік
 

   ------------------------------ ----------------  --------------

   |Прізвище, ім'я, по батькові | |Стать | Ч | Ж |  |            |

   ------------------------------ ----------------  |Місце для   |

---------------------------------------------       |фотокартки  |

|Дата народження   |Громадянство            |       |3,5 х 4,5 см|

|------------------+------------------------|       |            |

|Номер паспортного |Дата видачі |Термін дії |       --------------

|документа         |            |           |

|------------------+------------+-----------|

|                  |            |           |

|------------------+------------+-----------|

|                  |            |           |

|------------------+------------+-----------|

|                  |            |           |

|------------------+------------+-----------|

|Дата в'їзду       |КПП в'їзду  |Віза, N    |

|"__"_____________ |            |           |

|------------------+---------------------------------------------------

|Мета   | Д  |С-1  |С-2 | С-3 |  Б  |  Л   | О   | Н  |  М  |  Р      |

|приїзду|----+-----+----+-----+-----+------+-----+----+-----+---------|

|(за    | Г  | К   | Т  | П-1 | П-2 | ІМ-1 |ІМ-3 | ОП | ТР-1| ТР-2    |

|типами |    |     |    |     |     |      |     |    |     |         |

|віз)   |    |     |    |     |     |      |     |    |     |         |

|------------------------------------------+--------------------------|

|Назва органу,   |Номер обліку |Дата       | Термін      |Прізвище та |

|який продовжив  |звернення за |продовження| продовження |ініціали    |

|термін          |журналом     |терміну    |             |посадової   |

|перебування     |             |перебування|             |особи, яка  |

|                |             |           |             |оформила    |

|                |             |           |             |документ    |

|----------------+-------------+-----------+-------------+------------|

|----------------+-------------+-----------+-------------+------------|

|----------------+-------------+-----------+-------------+------------|

|----------------+-------------+-----------+-------------+------------|

|----------------+-------------+-----------+-------------+------------|

|----------------+-------------+-----------+-------------+------------|

|---------------------------------------------------------------------|

|Адреса проживання в Україні                                          |

|---------------------------------------------------------------------|

|Приймаюча сторона                                                    |

-----------------------------------------------------------------------
 

     Зворотний бік
 

              Відомості про порушення законодавства
                  про правовий статус іноземців

------------------------------------------------------------

|Дата     |Стаття КУпАП    |Прийняте рішення    |Примітка  |

|---------+----------------+--------------------+----------|

|---------+----------------+--------------------+----------|

|---------+----------------+--------------------+----------|

|---------+----------------+--------------------+----------|

|---------+----------------+--------------------+----------|

|---------+----------------+--------------------+----------|

------------------------------------------------------------
 

     Примітка. Облікова картка  виготовляється  з  цупкого  паперу
форматом А-5.
 

 

Как получить визу в Украину, визовая поддержка, виза в Украину, приглашение для иностранца, туристическая виза в Украину, краткосрочная виза в Украину, украинская виза, ваучер, туристический ваучер, ваучер в Украину, порядок получения визы, виза для турков, бизнес виза, бинес виза в Украины, бизнес приглашение, бизнес приглашение в Украину, запрошення в Україну, як отримати візу в Україну, зразок туристичного ваучера, образец туристического ваучера, туры в Украину, консульский пункт, открытия визы в аэропорту,консультация по визовым вопросам, приглашение в Украину,туритическая виза в Украину для иностранцев, туристическое приглашение в Украину, купить туристический ваучер, срочное получение виз, туристический ваучер, рабочая виза в Украину, рабочая виза, временный вид на жительство в Украинеб разрешение центра занятости, работа в Украине Visa support, Business visa to Ukraine, Tourist visa, Tourist visa to Ukraine, Ukraine visa, Antanta Travel, Tourist voucher, Consular Post, business invitation to Ukraine, Internal tourism, Ukrainian embassies, APPLICATION for Ukraine entry and transit visa, visa consultation, invitation to Ukraine, tourist visa to Ukraine for foreigners, buy tourist voucher, fast Ukraine visa, Resident visa in Ukraine, residential in Ukraine, work permit in Ukraine, open company in Ukraine

© 2010 Antanta Travel

© 2012 Antanta Travel

@Mail.ru //